Op zoek naar een orthopedagoog in Zeeland?
Ik ben er voor u en jou

kort als het kort kan!

Korte lijnen en flexibele tijdsplanning
Kortdurende hulp, vergoeding tot 18 jaar
Wachttijd nu niet kort: 20 weken
Kort telefonisch consult (gratis)
 
afbeelding Albert de Korte

kort als het kort kan!

Korte lijnen en flexibele tijdsplanning
Kortdurende hulp, vergoeding tot 18 jaar
Wachttijd nu niet kort: 20 weken
Kort telefonisch consult (gratis)
 

De praktijk

Orthopedagogiek De Korte

Mijn naam is Albert de Korte. In 2008 startte ik met mijn praktijk voor orthopedagogische hulp. Ik sta voor persoonlijke, kortdurende en deskundige hulp (basis ggz) aan kinderen, jongeren en hun opvoeders. Ook geef ik supervisie aan collega's.

Bekijk het hulpaanbod

Visie en levensovertuiging

De kunst van hulpverlenen is het benutten van de veerkracht van kleine en grote mensen. Vanuit een christelijke levensovertuiging richt ik me op de volle breedte van de maatschappij. Elk mens is waardevol en welkom. Ik doe mijn best om een luisterende en begrijpende houding te bieden.

Ervaring


 • onderwijs: leraar basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, trainer sociale vaardigheden, ambulant begeleider, orthopedagoog
 • eigen praktijk: oudercursussen, lezingen, basis ggz, supervisie

intervisie en samenwerking


Om professionaliteit te waarborgen volg ik nascholing en intervisie. Daarnaast werk ik samen met collega’s in de regio, met name van samenwerkingsverband De Brug.

NVO en AVG


Ik houd me aan de beroepscode van de NVO, Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen, en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

het hulpaanbod

Met welke klachten kun je zoal bij mij terecht?


 • zenuwachtig, gespannen, tegen (nieuwe) situaties opzien, (faal)angstig
 • somber, verdrietig, niet lekker in je vel, piekeren
 • boos, weinig zelfbeheersing, opstandig
 • laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, niet weerbaar
 • slechte concentratie, prikkelgevoelig, druk
 • moeite met sociale contacten en sociaal inzicht
 • last van een ingrijpende gebeurtenis, bijv. pesten, scheiding, rouw
 • het gevoel dat alles je overkomt, dat jij geen invloed hebt op de dingen
 • zorgen over toekomst en levenskeuzes, bijv. beroep, relatie, geloof
 • strubbelingen bij het proces loslaten – losmaken tussen ouder en kind

vergoedingen en uurtarief


Individuele behandeling 8-18 jaar, inclusief ouderbegeleiding, wordt vergoed door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van betreffende gemeente.

Uurtarief € 111 geldt voor:

 • individuele behandeling 18-22 jaar
 • ouderbegeleiding terwijl jeugdige (8-18 jaar) niet in behandeling is
 • supervisie voor gedragswetenschappers (excl. voorbereiding)
 • coaching of intervisie voor diverse doelgroepen
Afbeelding werkwijze Orthopedagogiek de Korte

Bij de kortdurende behandeling maak ik vooral gebruik van de volgende therapievormen:

 • oplossingsgerichte therapie
 • cognitieve therapie en/of gedragstherapie
 • individuele training zelfbeeld en/of weerbaarheid
 • psycho-educatie
 • emotieregulatie
 • TG-CGT of EMDR na traumatische ervaringen
afbeelding bij werkwijze

contact en aanmelding

Aanmelding

Contact opnemen kan doordeweeks overdag, bij voorkeur telefonisch. We bespreken of de klachten leiden tot een aanmelding bij mijn praktijk voor basis ggz: lichte en matige enkelvoudige problematiek (niet: ernstig, meervoudig). Crisis? Neem contact op met de huisarts.

Vergoeding tot 18 jaar

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een zorgopdracht van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig. Als er een verwijsbrief van de huisarts beschikbaar is, regel ik de zorgopdracht met CJG.

Wachtlijst zo kort mogelijk

Actuele wachttijd, zie startpagina

Kort telefonisch consult

Naast aanmeldingen zijn korte telefonische consulten mogelijk. Deze zijn gratis. Als u/je mij een vraag stelt, denk ik even mee. Ben ik niet bereikbaar, probeer op een ander tijdstip, spreek een bericht in of mail naam en telefoonnummer zodat ik kan terugbellen.